บริษัท เอ็กแซกท์ ถ่ายทำละคร "ดอกรักริมทาง" ที่ ศูนย์ทันตกรรม เอสดีซี

                เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา กองถ่ายละคร บริษัท เอ็กแซกท์ จำกัด ได้เดินทางมายัง ศูนย์ทันตกรรม
    เอสดีซี เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายทำเรื่อง "ดอกรักริมทาง" ซึ่งนำแสดงโดยดารานักร้องยอดนิยม บี้ เดอะสตาร์
    คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม
 
 

     ศูนย์ทันตกรรม เอสดีซี แนะนำความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านทันตกรรม ผ่านรายการ "ชาววิทย์ ชิดชาวบ้าน"

                ศูนย์ทันตกรรม เอสดีซี โดย ทพญ.ดร.สุธาสินี เกษมศานต์ แนะนำความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี ทางด้านทันตกรรม เรื่อง
    'ครอบฟันยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีล้ำ้สมัย' ในรายการ "ชาววิทย์ ชิดชาวบ้าน" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย (Thai PBS)
    เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2553 เวลา 10.00 น.
    คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม


 
 

     ศูนย์ทันตกรรม เอสดีซี ร่วมทดสอบเทคโนโลยีการผลิตครอบฟัน สะพานฟัน จาก เอ็มเท็ค

                นักวิจัยไทย จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)  พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตครอบฟัน สะพานฟัน ที่มี
   ประสิทธิภาพเทียบเท่าต่างประเทศขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ด้วยต้นทุนที่ถูกกว่าถึง 2 เท่า ทำให้ค่าใช้จ่ายในการทำต่อฟันหนึ่งซี่    ถูกกว่าร้อยละ 30-40 จากเดิมที่มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 15,000 บาทต่อฟันหนึ่งซี่ ทพญ.สุธาสินี เกษมศานติ์ อาจารย์พิเศษประจำภาควิชา
   ทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และทันตแพทย์ประจำศูนย์ทันตกรรม เอส ดี ซี กล่าวว่าจะทดลองใน
   อาสาสมัครจำนวน 30 คน เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ และการเข้ากันได้ของวัสดุ  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด .....


 
 

     โครงการ “สุขภาพฟันดี กับ SDC คลินิก”  ครั้งที่ 1

                เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ต.ค. 52 ที่ผ่านมา ศูนย์ทันตกรรม เอสดีซี ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพเชิงรุก โดยการออกหน่วย
    เพื่อตรวจสุขภาพฟันฟรีให้แก่ประชาชนที่คอนโดลุมพินีวิลล์ งามวงศ์วาน-ประชาชื่น  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป ได้ตระหนัก
    ถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพช่องปากและรับรู้ถึงปัญหาของตนเอง ภายในงานมีการตรวจฟันให้แก่ผู้ที่สนใจร่วมโครงการ ด้วยระบบ
    คอมพิวเตอร์  รวมถึงให้คำแนะนำปรึกษาและตอบข้อซักถามต่างๆโดยทันตแพทย์ โดยมีประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
    คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม


 
 

     โครงการ “สุขภาพฟันดี กับ SDC คลินิก”  ครั้งที่ 2

                ศูนย์ทันตกรรม เอสดีซี ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.   
    โดยมีการออกหน่วยตรวจสุขภาพฟันให้แก่ประชาชนที่สนใจ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 พ.ย. 52 ที่สวนลุมพินี คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

 
 

     SDC  Dental  Staff  Meeting  ครั้งที่ 1

                ศูนย์ทันตกรรม เอสดีซี  ได้จัดงาน   “SDC Dental Staff Meeting ครั้งที่ 1”   เมื่อวันอังคารที่  20 ตุลาคม 2552 
    ณ ห้องประชุม ชั้น 2  ศูนย์ทันตกรรม เอสดีซี  อาคารทันตแพทย์สุธาสินี  เวลา 17.00-20.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน        เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างทันตแพทย์  ทบทวนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อให้เกิด     ความเข้าใจที่ตรงกันในการให้การรักษา เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้เข้ารับบริการ ในการประชุมครั้งนี้ ได้จัดให้มีการบรรยายในหัวข้อ
    Computer  Guided  for  Implant  Surgery  โดย อ.ทพญ.ดร.สุธาสินี  เกษมศานติ์  และ นวัตกรรมใหม่ในการขูดหินปูนโดย
    ใช้เครื่อง Piezotome โดย อ.ทพญ.ชื่นชีวิต ทองศิริ
  คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม